Bilgi Güvenliği Dökümanları
25 Aralık 2019

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)  PROSEDÜRLERİBİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)SÖZLEŞMELERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)  FORMLARI 
 MISM.BG.PO.01 Muş İSM BGYS Politikası MISM.BG.PR.01 Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü MISM.BG.SZ.01 Personel Gizlilik Sözleşmesi.docx MISM.BG.FR.01 İşe Başlama Formu.docx
 MISM.BG.PO.02 Eposta Kullanım Politikası MISM.BG.PR.02 Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Prosedürü MISM.BG.SZ.02 Kurumsal Gizlilik Taahütnamesi.docx MISM.BG.FR.02 İşten Ayrılma Formu.docx
 MISM.BG.PO.03 Temiz Masa Temiz Ekran Politikası MISM.BG.PR.03 Gizlilik Sözleşmeleri Uygulama Prosedürü MISM.BG.SZ.03 Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi.docx MISM.BG.FR.03 Disk İmha Formu.docx
 MISM.BG.PO.04 Parola Yönetimi Politikası MISM.BG.PR.04 Bilgi Kaynakları Atık ve İmha Yönetimi Prosedürü MISM.BG.SZ.04 Uzaktan Erişim Sözleşmesi.docx MISM.BG.FR.04 Ayrıcalıklı Erişim Hakkı Talep Formu.docx
 MISM.BG.PO.05 Parola Güvenliği Politikası MISM.BG.PR.05 Evrak Saklama ve İmha Prosedürü  MISM.BG.FR.05 Olay Bildirim ve Müdahale Formu.docx
 MISM.BG.PO.06 Erişim Kontrol Politikası MISM.BG.PR.06 İç Tetkik Prosedürü  MISM.BG.FR.06 E-posta Talep Formu - Gerçek Kişiler.xlsx
 MISM.BG.PO.07 Yedekleme Politikası MISM.BG.PR.07 İnternet ve Elektronik Posta Prosedürü   MISM.BG.FR.07 E-posta Talep Formu - Tüzel Kişiler.xls
 MISM.BG.PO.08 Mal ve Hizmet Alımı Güvenliği Politikası MISM.BG.PR.08 Kullanıcı Hesaplarının Tanıtılması, Görev Değişikliği ve İptal Prosedürü   
 MISM.BG.PO.09 Sosyal Mühendislik Zafiyetlerine Karşı Alınacak Önlemler ve Sosyal Medya Güvenliği Politikası MISM.BG.PR.09 Taşınabilir Ortam Prosedürü   
  MISM.BG.PR.10 Uzaktan Erişim Prosedürü