overlay

PANDEMİK İNFLUENZA ULUSAL HAZIRLIK PLANI

                                                                                       PANDEMİK İNFLUENZA ULUSAL HAZIRLIK PLANI
Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’nın amacı; ülkemizdeki tüm kişi, kurum ve kuruluşların influenza pandemisini tanımalarına, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere en uygun şekilde hazırlık yapmalarına ve pandemi durumunda koordinasyon içinde hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamaktır.
Bu kapsamda, Sağlık kurumları ve diğer hizmet sunan kurumların birlikte faaliyet planları yapması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, pandemi esnasında uygun kontrol önlemlerine dair faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulamaya geçirilmesi önemlidir.


Pandemik İnfluenza ulusal_pandemi_plani 2019.pdf