2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Zorunlu Yaz Dönemi Staj Başvuruları Duyurusu
28 Mayıs 2022

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Zorunlu Yaz Dönemi Staj Başvuruları 

 • Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Sistemi (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, Başvurular 31Mart 2022 tarihine kadar yapılabilecektir. Şahsen, e-posta ya da faks ile başvurular kabul edilmemektedir. 
 • Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Başvuru evraklarının teslimi ile başvuruda bulunulması staj talebinin kabul edildiği anlamını taşımamaktadır. 
 • Başvuru talepleri kontenjanlarımız dahilinde değerlendirmeye alınacaktır.
 • Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı kurum/kuruluşlarımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde mezun olacak ve zorunlu stajı olan öğrenciler kabul edilecek olup; Gönüllü staj başvuruları kabul edilmemektedir. 
 • Öğrenci ve Çalışan Sağlığı da göz önüne alınarak sadece sağlık hizmetleri alanında eğitim-öğretim gören öğrencilerin staj kabulleri yapılacaktır. 

 

 • Başvurularda İstenen Belgeler: 
 • 1- Zorunlu Staj Başvuru ve Sözleşme Formu  (En az 2 nüsha mutlaka okul tarafından onaylanmış olacak, onaysız formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.) 
 • 2- Kimlik Fotokopisi 
 • 3- İkametgâh Belgesi 
 • 4- Öğrenci Belgesi 
 • 5- Sigorta Giriş Bildirgesi, (İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yatırıldığına dair belge, en geç staja başlama tarihinden bir gün önce teslim edilecektir.)
 • 6- İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Eğitimi aldığına dair belge.
 • 7- Staj için Sağlık Raporu